Privacy Beleid - Koekenpakketten

1. ALGEMEEN  

Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België) (hierna “Lotus Bakeries” “wij” “we” “ons” “onze”), is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens op volgende website: https://cookiepackages.lotusbakeries.be. Het spreekt voor zich dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

In dit privacy beleid (hierna het “Privacybeleid”) beschrijven wij hoe we uw persoonsgegevens verwerken, delen, gebruiken en beschermen en hoe u uw rechten kan uitoefenen.  

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT? 

2.1 PERSOONSGEGEVENS DIE U RECHTSTREEKS AAN ONS VERSTREKT 

U verstrekt persoonsgegevens aan ons wanneer u een account op de website aanmaakt, wanneer u een bestelling voor koekenpakketten plaatst, of u inschrijft op nieuwberichten. 

Volgende gegevens worden hiervoor gevraagd: 

AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT  

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres 
 • Type vereniging 
 • Paswoord (beveiligd en niet leesbaar) 

PLAATSEN VAN EEN BESTELLING 

 • Naam organisatie 
 • Adres (levering en facturatie) 
 • Telefoonnummer 
 • BTW nummer (optioneel)
 • Bij het plaatsen van een bestelling worden details van elke bestelling bewaard op het klantenaccount 

INSCHRIJVEN OP NIEUWSBRIEVEN 

 • E-mailadres 

2.2 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U DEZE WEBSITE GEBRUIKT 

Wij verzamelen automatisch persoonsgegevens over u wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

3. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en in het bijzonder om uw bestelling te verwerken.  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens indien u daarmee hebt ingestemd en in het bijzonder om uw account op deze website aan te maken en te onderhouden. 

U kan er ook voor opteren om nieuwsbrieven te ontvangen. Elke nieuwsbrief die u wordt toegezonden, biedt u de mogelijkheid om uit te schrijven voor de nieuwsbrieven. Indien u niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kan u ook uw toestemming intrekken en u uitschrijven voor nieuwsbrieven via de unsubscribe-link onderaan de nieuwsbrief zelf of door een e-mail te sturen naar dpr.belgium@lotusbakeries.com.

4. MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers delen: 

 • Verbonden ondernemingen;
 • Werknemers, agenten, consultants en andere verbonden partijen; 
 • IT-dienstverleners waarop wij een beroep doen voor ontwikkeling, onderhoud en hosting van de website; 
 • Logistieke partners die verantwoordelijk zijn voor de verdere afhandeling en betaling van de bestelling; 
 • Bevoegde autoriteiten, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken en andere derde partijen. 

 5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 • Account (inclusief bestelgegevens): bewaren uw persoonsgegevens zolang u uw account behoudt.  
 • Nieuwsbrieven: voor het ontvangen van nieuwsbrieven blijft u in de database van Lotus Bakeries Koekenpakketten zolang u zich niet heeft uitgeschreven. 

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en praktijken. 

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U? 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: 

 • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lotus Bakeries. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen) 
 • om correctie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens. In dit verband wijzen wij u erop dat u bepaalde gegevens zelf kunt corrigeren door in te loggen op uw account.  
 • om, onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens, om te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te ontvangen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  
 • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op de toestemming die daarvoor is gegeven. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

8. CONTACTPERSOOON BIJ VRAGEN 

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van dit Privacybeleid of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen,  kunt u Lotus Bakeries contacteren per post (Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke) of per e-mail dpr.belgium@lotusbakeries.com. Bij uw verzoek dient u een bewijs van uw identiteit te voegen (bijv. een kopie van uw identiteitskaart).

9. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID 

Ons Privacybeleid wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01/11/2022. 

×